1

Anders Gjennestad
Centaur

172 × 121 cm

22 / 27