1

Anders Gjennestad
Gemini

30 × 45 × 10 cm

20 / 27