1

Anders Gjennestad
Lander II

88 × 44 cm

23 / 27